Zorgvragen volwassenen

COMPLEXE WOON- EN ZORGVRAGEN VOLWASSEN

Bij het hervormen van de voormalige AWBZ (Algemene wet bijzonder ziektekosten) werd de langdurige zorg voor ggz-cliënten vooral ondergebracht bij gemeenten via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en deels bij zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wlz is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening,- die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling.

In 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast en opengesteld voor volwassenen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis en een normale tot hoge intelligentie. Hier kunt u informatie vinden over ‘langdurige zorg’.En hier vindt u een overzicht van welke stappen er genomen kunnen worden, wanneer u vastloopt.