Woonzorg

Lorem ipsum

Woonzorg

In het geval van complexe zorgvragen zijn er verschillende wegen te bewandelen. Ons netwerk draagt haar hier haar steentje aan bij door casussen te delen

Lees verder »

Organisaties woonzorg

Voor meer informatie over langdurige zorg, klik hier! Organisaties die zich bezighouden met complexe zorgvragen: Opaz (voor kinderen, jongeren en volwassenen) >Voor de handreiking, ‘Opschaling bij

Lees verder »

Zorgvragen kinderen

COMPLEXE WOONVRAGEN KINDEREN / JONG VOLWASSEN Wij praten in deze situatie over kinderen en jong volwassenen met autisme met een normale intelligentie die cognitief op

Lees verder »

Zorgvragen volwassenen

COMPLEXE WOON- EN ZORGVRAGEN VOLWASSEN Bij het hervormen van de voormalige AWBZ (Algemene wet bijzonder ziektekosten) werd de langdurige zorg voor ggz-cliënten vooral ondergebracht bij

Lees verder »