Woonzorg

In het geval van complexe zorgvragen zijn er verschillende wegen te bewandelen. Ons netwerk draagt haar hier haar steentje aan bij door casussen te delen binnen het netwerk, om zodoende (mogelijk) antwoord te krijgen op een vraag/casus. Heeft u op dit moment een complexe zorgvraag, dan kan de coördinator deze, voorleggen aan één of meerdere netwerkgroepen. Omschrijf de casus op het contactformulier en geef concreet aan wat u zoekt. Wanneer u daartoe toestemming geeft melden wij uw casus bij het Nederlands Instituut voor Psychologen die het aantal complexe zorgvragen verzamelt om inzichtelijk te maken hoe groot de problematiek is rondom bijvoorbeeld ‘woonvragen’. U kunt dit ook op eigen initiatief doen door het invullen van dit formulier.

Opaz

Woonwijzer

ONZE VISIE

Wij kunnen als autismenetwerk bijdragen aan een dialoog over complexe zorgvragen. Wij kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgorganisaties informeren en inspireren. Het sociale domein is volop in ontwikkeling en ook op het gebied van innovatie zit niemand stil. In de regio en daar buiten worden initiatieven ontwikkelt die wel degelijk oplossingen bieden voor complexe zorgvragen. Wij willen graag innovatieve ideeën uitlichten om te inspireren en te informeren. Wij willen graag transparantie bieden in de regelruimte met betrekking tot complexe casuïstiek; wat zijn de mogelijkheden om out of the box te denken? Wij willen verbinden en uitnodigen tot kennis delen tussen verschillende partijen.