WIE ZIJN WIJ

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Noord en Midden Holland is een netwerk waarbij organisaties zijn aangesloten die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning  en onderwijs voor mensen met autisme.

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan, maar in de interactie tussen mensen. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich ontwikkelt. Wat de organisaties bindt en energie geeft is de focus op de mensen met autisme. Het netwerk bestaat uit een stuurgroep en drie netwerkgroepen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van convenantpartners met beslissingsbevoegdheid. Alle deelnemende organisaties kunnen op deze manier meedenken en meebeslissen over de onderwerpen en ontwikkelingen in de regio in het netwerk. De stuurgroep geeft sturing aan de agenda van het Regionaal Netwerkoverleg en stuurgroepleden werken samen met de sleutelfiguren uit hun organisatie die binnen de drie netwerkgroepen actief zijn.

De meeste regio’s in Nederland hebben een Autismenetwerk. Al deze netwerken samen vormen een landelijke kennisnetwerk. Dit netwerk heeft net als het regionale netwerk de volgende functie:

  • “Best practice” met elkaar delen, leren van succesvolle initiatieven in het land
  • Signaleren en adviseren vanuit een landelijke stem over hiaten en ontwikkelingen in het sociale domein
  • Op de hoogte blijven van de actualiteit en kennis over autisme

De volgende netwerken zijn in Nederland actief:

Expertisenetwerk autisme Amsterdam

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Website AIC Flevoland

Autisme netwerk Friesland

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Autismenetwerk Groningen

Netwerk autisme Gooi en Vechtstreek

Autisme Noord-Holland

Autisme kennisnetwerk Overijssel

Autisme netwerk West-Brabant

Autismenetwerk Zaanstreek Waterland

Autismenetwerk Zeeland / Noord-Brabant

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Autisme netwerk Zuid-Limburg

SamenwerkingsVerband Autisme Zuid Oost Brabant