Wet Landurige Zorg (WLZ)

WLZ Algemene informatie

Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2020

WLZ Wijziging 2021

Openstelling Wlz voor ggz-cliënten per 1 januari 2021

Monitor

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden.

Stand tot 3 november 2020> https://www.informatielangdurigezorg.nl/actueel/nieuws/2020/11/24/aantal-aanvragen-wlz-indicatie-met-psychische-grondslag-bij-ciz-stand-tot-3-november-2020

WLZ en autisme

Vergoeding van hulpverlening bij autisme

Chris heeft autisme en krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft