Wet Landurige Zorg (WLZ)

WLZ Algemene informatie

Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2022

Monitor

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen in de afgelopen maanden en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000; inclusief onzekerheidsmarge 18.000) inmiddels ruim is overschreden.

Clientondersteuning

WLZ en autisme

Vergoeding van hulpverlening bij autisme

Chris heeft autisme en krijgt nergens de zorg die hij nodig heeft