WAT DOEN WIJ

Als je autisme hebt, neem je op een andere manier waar en verwerk je informatie anders dan andere mensen. Het is vaak niet aan je te zien dat je autisme hebt en welke uitdagingen het met zich meebrengt. Maar het heeft wel grote gevolgen voor alles wat er in je leven speelt. Wat die gevolgen zijn en/of ze een probleem vormen, is voor iedereen anders. En ook voor één en dezelfde persoon, kan het effect van autisme van uur tot uur anders zijn en veranderen in de loop van iemands leven. Vaak hebben mensen met autisme moeite met communiceren en de omgang met anderen en zijn ze (veel) sneller overprikkeld.

Mensen met autisme hebben daarom zorg en ondersteuning nodig die op hen persoonlijk is toegesneden. Ook draagt het netwerk eraan bij om het bewustzijn in de regio te vergroten in wat autisme vraagt en brengt. Daarvoor moeten professionals over voldoende deskundigheid beschikken en met elkaar samenwerken. Aangezien in de levensloop van een persoon met autisme vaak een beroep wordt gedaan op verschillende zorg- en ondersteuningsaanbod blijft de regionale samenwerking en kennisdeling van belang.

Wat wij ‘doen’ binnen de lokale netwerkoverleggen:

 • Actualiteit; altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sociale kaart in de woonplaats en regionaal
 • Mogelijkheid om casuïstiek te bespreken en inspiratie op te doen
 • Leren van andere experts en versterken eigen initiatieven
 • Focus op het lokalen belang en de lokale samenwerking ten behoeve van de burgers met autisme
 • Laagdrempelig
 • Netwerken, wie zijn autisme specialisten in jouw regio?

Wat wij ‘doen’ binnen het regionale overleg:

 • Actualiteit; altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Mogelijkheid om casuïstiek te bespreken en inspiratie op te doen
 • Leren van andere experts en versterken eigen initiatieven
 • Hiaten en ontwikkelingen signaleren, bespreken van oplossingsrichtingen en terugkoppelen naar de stuurgroep
 • Sleutelfiguren van de organisaties komen tezamen
 • Actuele kennis over de sociale kaart up to date houden

Wat wij doen leggen wij vast in het convenant autisme. Daarnaast stellen wij jaarlijks een aantal doelen vast die vast worden gelegd in het jaarplan. Daarnaast organiseren wij  twee keer per jaar een studiedag.

Klik hier voor een terugblik naar 2018 en de plannen voor 2019!