Voor hulpverleners

Het AutismeNetwerk ZHN & MH is een netwerk waarbij organisaties zijn aangesloten die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en onderwijs voor mensen met autisme.

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan, maar in de interactie tussen mensen. We hebben een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Zij nemen de beslissingen. Daarnaast zijn er 3 netwerkgroepen actief.

De meeste regio’s in Nederland hebben een Autismenetwerk. Al deze netwerken samen vormen een landelijke kennisnetwerk. Dit netwerk heeft net als de regionale netwerken de taak om kennis en actuele informatie met elkaar te delen en signalen op te vangen over wat er leeft binnen zorg en onderwijs.

Het AutismeNetwerk doet dit door middel van

 • Het organiseren van een tweetal netwerkbijeenkomsten in de drie regio’s.  2x voor Holland-Rijnland en 2x voor Haaglanden & Midden Holland
 • Het organiseren van 8  casuïstiek besprekingen
 • Het rondsturen van een nieuwsbrief eens in de twee weken
 • Het delen van kennis en informatie via de sociale media
 • Actuele kennis over de sociale kaart up to date houden
 • Het beantwoorden van vragen van zorgverleners, mensen binnen gemeenten en particulieren.
 • Het bespreken van casuïstiek
 • Het maken van een overzicht van knelpunten

Het doel van de netwerkbijeenkomsten:

 • Kennis delen door middel van lezingen over autisme gerelateerde onderwerpen
 • Informatie delen over actuele ontwikkelingen in eigen organisatie maar ook daarbuiten
 • Ontdekken wie de autisme specialisten zijn in jouw regio: netwerken!
 • Ontdekken welke andere organisaties bestaan die een rol spelen in de ondersteuning aan autisten: netwerken!
 • Weten wat er lokaal en regionaal speelt en indien relevant ook landelijk
 • Knelpunten en casuïstiek bespreken
 • Leren van andere experts en versterken eigen initiatieven
 • Hiaten en ontwikkelingen signaleren, bespreken van oplossingsrichtingen en terugkoppelen naar de stuurgroep

Wat wij doen leggen wij vast in het Convenant 2021-2023. Daarnaast stellen wij jaarlijks één of meerdere doelen vast die vast worden gelegd in het jaarplan. Klik hier voor het Jaarplan 2023> AutismeNetwerk ZHN & MH Jaarplan 2023 def. En zie hier voor de terugblik over 2022> Autismenetwerk ZHN & MH Terugblik 2022 Def.

De meerwaarde voor organisaties kan als volgt worden omschreven:

 • Verbinding aan een doel met maatschappelijke impact
 • Een directe bijdrage aan goede samenwerking in en tussen onderwijs, zorg (behandeling, begeleiding en ondersteuning) en gemeenten
 • Mogelijkheden om te leren van andere experts en versterken van de eigen initiatieven
 • Actualiteit; altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Zichtbaarheid vergroten van je producten en diensten
  Advies kunnen vragen omtrent specifieke problematiek en aanbod.
 • Gratis deelname aan de bijscholingsdag en elke netwerkbijeenkomst bij mogen wonen.
 • Ontwikkeling van individuen binnen de organisatie door de bijdrage die ze leveren aan het netwerk.

Organisaties die deelnemen zijn minimaal 2 jaar actief als aanbieder in de regio; betalen de contributie, hebben een kwaliteitssysteem en een klachtenprocedure en is een meerwaarde op het regionaal aanbod.

Bij verzoek tot deelname wordt er een (telefonisch) kennismakingsgesprek met de coördinator gepland. Tijdens dit gesprek wordt uitgewisseld wat de organisatie voor het netwerk kan betekenen en het netwerk voor de organisatie. Tevens wordt er besproken of men aan de voorwaarden voldoet. Voor alle deelnemers is de contributie met ingang van 1 januari 2022, 1550 euro. Zowel kleine als grote organisaties kunnen hierdoor deelnemen. Organisaties met een adviserende taak dragen financieel niet bij aan het netwerk.

Ben u geïnteresseerd om een keer vrijblijvend deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst, neem dan contact op met de coordinator. Dat kunt u ook doen wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen of een vraag hebt.