Wat is inclusie? In Nederland wordt inclusie vaak vertaald naar ‘meedoen’, gelijke rechten en instroom in ‘gewone’ voorzieningen (zoals de reguliere school). Maar eigenlijk gaat het dan om integratie: de maatschappij blijft zoals hij is, mensen met autisme kunnen meedoen. De standaard normen worden niet ter discussie gesteld. Maar het is moeilijk om jezelf te blijven als die normen (vaak onbewust) richtinggevend blijven.

Om verder te lezen, klik hier!