Voor u ligt het jaarverslag 2018 / jaarplan 2019 van het RIAN (Regionaal Intersectoraal Autismenetwerk Zuid-Holland Noord en Midden Holland) met daarin de plannen voor 2019 en een terugblik naar voorgaand jaar. Tevens geven wij in dit stuk, inzicht over de inkomsten en uitgaven van het netwerk in 2018 en een begroting voor 2019.

Om verder te lezen, klik hier!