Autisme specialist, GGZ agoog en sociaal pedagogisch hulpverlener. SKJ geregistreerd.

Gespecialiseerd in autisme en dwanghandelingen, autisme en eetstoornissen/eetproblematiek en autisme en persoonlijkheidsstoornissen.