Sensorische integratie

Op deze pagina vind je informatie die is verzameld in verband met de bijscholingsdag in mei 2022 over sensorische integratie. Mis je relevante informatie (hetzij Nederlands, hetzij Engels), mail de coördinator.