Profileringsfonds en prestatiebeurs

Financiële ondersteuning aanvragen bij studievertraging hoger onderwijs (Profileringsfonds)

Volgt u een studie in het hoger onderwijs? En loopt u door bijzondere omstandigheden studievertraging op? Bijvoorbeeld omdat u zwanger bent? Of omdat u in het bestuur gaat van uw studentenvereniging? Dan kunt u een financiële ondersteuning aanvragen. Dit kan uit het Profileringsfonds van uw hogeschool of universiteit.

Klik hier om verder te lezen! (juni 2021)

Kunt u door uw beperking of ziekte niet meer studeren of werken? En krijgt u recht op Wajong? Dan kunt u de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vragen uw prestatiebeurs om te zetten in een gift.

vzpb-instructie (maart 2022)

vzpb-handleiding (maart 2022)

verzoek-voorziening-hoger-onderwijs-bij-bijzondere-omstandigheid (maart 2022)

medische-informatie (maart 2022)