Op donderdag 13 juni wordt overlegd over jeugdhulp in de Tweede Kamer. Per Saldo stuurt ter voorbereiding op dit overleg een brief aan de Kamerleden. Met deze brief vraagt Per Saldo aandacht voor problemen met het persoonsgebonden budget in de jeugdhulp.

Voor meer informatie, klik hier!