Opaz

Initiatieven voor leerlingen die geen passend onderwijs krijgen

De problematiek van thuiszitters/uitvallers is een van de complexe vragen waar de maatschappij momenteel mee geconfronteerd wordt, in dit geval vragen op het snijvlak van zorg en onderwijs. Er zijn in Nederland naar schatting ruim 4000 thuiszitters. Een deel van deze jongeren vindt voor een of meer dagen in de week een plek bij zogenaamde thuiszittersinitiatieven.

Thuiszittersinitiatieven zijn plekken waar kinderen en jongeren die niet meer naar school gaan  onderdak vinden, soms voor enkele uren in de week, soms voor meerdere dagen. Gedurende deze verkenning heeft OPaZ met  35 initiatieven gesproken en een deel van hen samengebracht. Ze deden dat met transitiearena’s.

OPAZ verzamelde inzichten vanuit al deze initiatieven. Helaas is OPAZ recent bëindigd. https://www.regelhulp.nl/opaz