Onderzoeken

Inventarisatie van de onderzoekbehoeften op het gebied van Autisme volgens  drie doelgroepen: volwassenen, ouders en wettelijk vertegenwoordigers> Rapport Onderzoeksagenda Autisme

Promotieonderzoeken dd. juni 2020 Curium

De link tussen ontwikkelingsstoornissen en bijkomende ziekten. Onderzoeksproject CANDY ontvangt zes miljoen euro van Europese Unie. Het Europese project CANDY gaat het biologisch verband tussen ontwikkelingsstoornissen en ‘bijkomende’ aandoeningen zoals epilepsie en afweerstoornissen onderzoeken. Het project, dat zes miljoen heeft ontvangen van de EU en wordt gecoördineerd door het Radboudumc, moet met nieuw verkregen kennis het monitoren en behandelen van deze aandoeningen gaan verbeteren. Klik hier, om verder te lezen. (10 maart 2020)

Onderzoek Burnout klachten bij vrouwen met autisme (5 maart 2020)  FANN doet anoniem onderzoek naar burnout bij vrouwen met autisme. Ook vrouwen met burnout zonder autisme worden opgeroepen om deze vragenlijst in te vullen. Op basis van deze gegevens willen we een artikel schrijven voor artsen, met als doel autisme beter te leren herkennen bij vrouwen met een burnout.

Wetenschappelijk onderzoek – Stabiliteit Autisme (januari 2020) Vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam wordt er onderzoek gedaan naar de stabiliteit van ASS over de tijd. Hiervoor wordt gezocht naar gezinnen met thuiswonende kinderen/jongvolwassenen van 6 tot 20 jaar die gediagnosticeerd zijn met ASS. Voor meer informatie> onderzoekautisme.eur@gmail.com

Europese subsidie voor onderzoek naar verstoorde integratie van zintuiglijke informatie bij autisme. Het consortium gaat onderzoeken hoe verschillende soorten zintuiglijke systemen – geluid en zicht – zijn geïntegreerd in ons zenuwstelsel, hoe dit integratieproces zich vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid ontwikkelt en in welke mate dit proces bij mensen met autisme is verstoord. .  Klik hier  om verder te lezen. (december 2019)Het project ‘Het label is (mis)leidend’ van OPaZ (ministerie van VWS) richt zich onder meer op kinderen en jongeren met autisme en de diagnose ‘verstandelijke beperking’, bij wie wel eens wordt getwijfeld of ze werkelijk een verstandelijke beperking hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken (non-verbaal of gering-verbaal autisme). We willen graag weten in hoeverre dit herkend wordt door ouders en professionals.                                                                                                                                                   Klik hier voor meer informatie en de vragenlijst! (oktober 2019)Klik hier, voor de resultaten uit de enquete.Verder lezen? Klik hier!

Autisme in andere culturen. Op donderdag 24 oktober 2019 van 19:00 tot 21:00 uur organiseert, Birsen Basar, samen met de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) in De Bilt een inventarisatie-avond over het onderwerp autisme in andere culturen. In overleg met stakeholders zoals ouders, ervaringsdeskundigen, hulpverleners en andere geïnteresseerden willen zij een inventarisatie maken over de problematiek en behoeften van mensen met autisme in andere culturen. Er is beperkt plaats beschikbaar (10 personen), om die reden willen zij graag een diversiteit aan stakeholders uitnodigen om het onderwerp zo goed mogelijk aan alle kanten te kunnen belichten. Wilt u die avond ook komen, kunt u zich inschrijven via birsen.basar@live.nlv (oktober 2019)

Onderzoek naar duurzame werkgelegenheid. (september 2019) Voor meer informatie, klik hier!

Schoolpleinproject. Dit onderzoek richt zich op de sociale inclusie van alle leerlingen en leerlingen met autisme in het bijzonder. (september 2019) Voor meer informatie, klik hier!

Hoe vaak komen autistische karaktertrekken voor onder Lifelines-deelnemers? (september 2019) Voor meer informatie, klik hier!

Onderzoek naar sociale uitsluiting en dopamine bij autisme (Maastricht University, GGZ Rivierduinen, Leids Universitair Medisch Centrum) (augustus 2019)  Voor meer informatie, klik hier!

Onderzoeksproject van VU Amsterdam en Stichting Vanuit autisme bekeken, gefinancierd door ZonM. (juli 2019) Klik hier, om over het onderzoek te lezen!

VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie (mei 2019)  Klik hier, om over het onderzoek te lezen!

Onderzoek naar hondentherapie door Rijksuniversiteit Groningen. (mei 2019)  Klik hier, om over het onderzoek te lezen!

Onderzoek naar wonen met een beperking (april 2019). Voor meer informatie, klik hier!

Op naar een betere (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Ontwikkelagenda 2018-2020 (februari 2019) Klik hier, om verder te lezen!

Meer aandacht voor vervangende zorg bij mantelzorg (februari 2019) Om verder te lezen, klik hier!

d’Arc (Autism & ADHD research center) is bezig met onderzoek naar autisme en veroudering. En naar autisme en psychoses. (januari 2019) Klik hier, voor meer informatie!

Minister komt met een actieplan rondom PGB.  (december 2018) Klik hier, om verder te lezen!

OPaZ is bezig met thuiszittersproblematiek en zal begin 2019 een rapportage hierover publiceren.  (december 2018). Klik hier, voor meer informatie. 

Half miljoen om mensen met autisme mee te laten tellen in de maatschappij (december 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben (november 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

Grootschalig onderzoek naar autisme, wonen en vrije tijd (oktober 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

‘Mensen met autisme vormen avant-garde op gendergebied’ (oktober 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

Proef: 450 gezinnen met gehandicapt kind krijgen hulpverlener (september 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

Bij ‘Vanuit Autisme Bekeken is er een pilot “gespecialiseerde levensloopbegeleiding”. Voor meer informatie, klik hier! (september 2018)

De impact van prikkelverwerking op de gezondheidsbeleving (najaar 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

MOVING-onderzoek: grootschalig onderzoek naar de ondersteuningsmethode STAP. STAP is een gestructureerde interventie die in Engeland speciaal voor docenten en onderwijsprofessionals is ontwikkeld om de overgang naar het middelbaar onderwijs te versoepelen (2018/2019). Voor meer informatie, klik hier!

Project van Jeugdhulp doen we samen: “Toegang tot jeugdhulp”. (2018/2019) Klik hier om over dit project te lezen!

Onderzoek 0orzaken ADHD en autisme (2015) Klik hier, om over het onderzoek te lezen!