Nieuwsbrief 19 april 2022

De nieuwsbrief is samengesteld met het oog op de doelgroep van het autismenetwerk en dat zijn in het bijzonder de hulpverleners (ongeacht de wijze waarop hun hersenen functioneren). Maar er staat genoeg in, dat het ook interessant is voor autisten en een ieder om hen heen.

NIEUWSBRIEF 19 april 2022