Regelmatig merken cliënten in de ggz dat hun levensovertuiging in de vorm van religie of zingeving niet vanzelfsprekend een plek krijgt in de behandeling. Dat zegt Hanneke Schaap-Jonker, de aanstaande hoogleraar van de nieuwe leerstoel Klinische Godsdienstpsychologie aan de VU in Amsterdam in haar oratie aanstaande vrijdag 14 juni.

Om verder te lezen, klik hier!