Nieuw boek> Wegwijs rondom autisme

Autisme is vaak ongrijpbaar

Regelmatig sta je als buitenstaander machteloos, terwijl je toch graag wilt helpen. Ingrid Bilardie-de Boer behandelt in dit boek twaalf gebieden waar mensen met autisme problemen kunnen ervaren, zoals taalontwikkeling, rigide denken en emoties.

Elk onderwerp is opgebouwd rond drie vragen:

‘Wat is het?’
‘Hoe herken je het?’
‘Hoe kun je helpen?’

Klik hier om verder te lezen!