MIDDEN-HOLLAND 0-18 JAAR (BOVEN) GEMIDDELD EN HOOGBEGAAFD

Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Organisatie

Website

Aanbod> behandeling en diagnostiek

Bijzonderheden

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

Impegno

Behandeling voor jongeren en kinderen (Jeugd-GGZ)

Zie ook Gespecialiseerde Ambulante begeleiding / coaching, Overig aanbod. (29092018)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Stichting Groei
Leren omgaan met (zwakke) executieve functies

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Stichting Groei
Sensorische integratietherapie

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding,Respijtzorg,Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Organisatie

Website

Aanbod> klinische (dag) behandelgroepen

Bijzonderheden

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

WWA Meander

GGZ Rivierduinen Autisme (voorheen Centrum Autisme) opende in maart 2006 ‘WWA Meander’, een woonwerkvoorziening voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.
WWA Meander biedt onderdak en begeleiding aan 24 volwassenen met autisme. Door de aard en de intensiteit van hun stoornis kunnen deze cliënten moeilijk omgaan met meer dan één omgeving of ‘milieu’. Zij ervaren dat als spanningsvol of bedreigend. In WWA Meander kunnen cliënten binnen één locatie wonen, werken en ontspannen.

(17012019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

Organisatie

BuurtzorgT

Website

Aanbod> gesp. ambulante beg. / coaching

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Bijzonderheden

Informatie gecontroleerd 24122018.

Kwintes

Ambulante begeleiding vanaf 16 jaar.

(29042019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Kwintes

Kwintes biedt ambulante specialistische begeleiding en ‘gewoon thuis begeleiding’ en diverse trainingen en voorlichting op maat.

(29042019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Impegno

Begeleiding voor kinderen en jeugdigen (Jeugdhulp).

Zie ook Behandeling en diagnostiek, Overig aanbod. Informatie gecontroleerd 29092018.

Filosofischepraktijk Vol-ledig

Vol-ledig biedt (jong) volwassenen met een (boven) gemiddelde intelligentie en (jong) volwassenen begeleiding door middel van gesprek.

Interessant voor hoogbegaafden. (22102018)

De Buitenwereld

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Men biedt zorg aan huis, hulp na schooltijd en hulp in het weekend. Voor meer informatie, kijk bij de aangesloten organisaties.

(08032019)

Organisatie

Website

Aanbod> gespecialiseerde begeleiding / coaching op locatie

Bijzonderheden

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

De Buitenwereld

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Men biedt zorg aan huis, hulp na schooltijd en hulp in het weekend. Voor meer informatie, kijk bij de aangesloten organisaties.

(08032019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Ad Astra

Kortdurende psychologische hulpverlening aan kinderen en jongeren t/m 18 jaar. Deze Generalistische BasisGGZ wordt geboden op verwijzing van de huisarts of het sociaal team binnen de regio Midden Holland. Binnen de praktijk is veel kennis en ervaring aanwezig op het gebied van zowel onderwijs als zorg.

Organisatie biedt ook:  wendbaar team, Onderwijs Zorg Arrangement, Doorstart!, Autisme de baas, brussencursus, neurofeedback, After Skool, vakantieactiviteiten. (11012019)

Organisatie

123 BeActive

Website

Aanbod> logeervoorziening

Weekendopvang op Center Parcs (Zandvoort en Zeewolde)Themaweekenden Zelfstandige weekenden voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Bijzonderheden

Organisatie biedt ook:Vakantieopvang op Center Parcs Vakantieopvang op bijzondere plekken als België (survival), Duitsland (sneeuw), Frankrijk (surfen en sneeuw) en Oostvoorne (tenten) Activiteiten in Suriname, Indonesië en Cambodja Thuisbegeleiding Organisatie zit in Almere (02072018)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

De Buitenwereld

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Men biedt zorg aan huis, hulp na schooltijd en hulp in het weekend. Voor meer informatie, kijk bij de aangesloten organisaties.

(08032019)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Organisatie

Website

Aanbod> woonvoorziening

Bijzonderheden

Mee Woonwinkel

Mee woonwinkel biedt een overzicht van woonvoorzieningen en informatie over wat wonen met een beperking met zich meebrengt. Ook biedt men begeleiding bij het zoeken naar woonruimte.

(25092018)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Organisatie

Website

Aanbod> voorschoolse opvang, kinderopvang, naschoolse opvang

Bijzonderheden

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

De Buitenwereld

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Men biedt zorg aan huis, hulp na schooltijd en hulp in het weekend. Voor meer informatie, kijk bij de aangesloten organisaties.

(08032019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Organisatie

Website

Aanbod> Onderwijs aanbod; cluster 4

Bijzonderheden

Leo Kanner Onderwijsgroep

De SO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis van ongeveer 4 tot 13 jaar.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kanner De Musketier, Zoetermeer

Leo Kanner De Musketier is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Wij verzorgen onderwijs en onderwijszorg aan leerlingen met uiteenlopende gedrags- enen psychiatrische stoornissen in de basisschoolleeftijd.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de praktijkgerichte leerroute of de basis/kaderberoepsgerichte leerroute volgen.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kannercollege, VSO Leiden

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Wij bieden drie leerwegen aan: vmbo-tl, havo en vwo.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
P.C. Hooftcollege, VSO Leiderdorp

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen met internaliserende (naar binnen gerichte) problematiek (bv. angsten, autisme spectrumstoornissen) onderwijs in de vleugel 42d. In deze vleugel bieden we de MAVO aan. Leerlingen met externaliserende (op de omgeving gerichte) problematiek (bv. ADHD, oppositionele gedragsstoornis) volgen onderwijs in de vleugel 42a. In deze vleugel bieden  we de leerweg vmbo- t aan en de arbeidsgerichte leerweg, waarin leerlingen onderwijs krijgen op het niveau van vmbo basis. Aansluitend op de arbeidsgerichte leerweg bieden we de entree opleiding aan. Dit is een MBO niveau 1 opleiding.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Lesplaats Curium

De lesplaats in Oegstgeest geeft onderwijs (SO en VSO) aan leerlingen die in dagklinische of klinische behandeling zijn in Curium-LUMC.

(06092018)

Organisatie

Website

Aanbod> Dagbesteding

Bijzonderheden

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Organisatie

Resett

Website

Aanbod> vrije tijd / vakantie

Reizen op maat voor volwassenen en jongeren met autisme, ADHD en hoogbegaafdheid en hun ouders.

Bijzonderheden

(12122018)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Dit Koningskind

Stichting Vakanties Dit Koningskind organiseert groepsvakanties voor christenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperking. Daarnaast kun je bij ons terecht voor advies bij individuele vakanties.

Vakantie Dit Koningskind is onderdeel van vereniging Dit Koningskind die christenen met een beperking ondersteunt bij de integratie in kerk en samenleving.

Ad Astra

Onze vakantie-activiteiten zorgen voor regelmaat en een nuttige invulling van de vrije dagen. Deze activiteiten zijn geschikt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Organisatie biedt ook:  wendbaar team, Basis GGZ, Onderwijs Zorg Arrangement, Doorstart!, Autisme de baas, brussencursus, neurofeedback, After Skool(11012019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

123 BeActive

Vakantieopvang op Center ParcsVakantieopvang op bijzondere plekken als België (survival), Duitsland (sneeuw), Frankrijk (surfen en sneeuw) en Oostvoorne (tenten)Activiteiten in Suriname, Indonesië en Cambodja.

Organisatie biedt ook:Weekendopvang op Center Parcs (Zandvoort en Zeewolde) Themaweekenden Zelfstandige weekenden voor jongeren van 16 jaar en ouder Thuisbegeleiding Organisatie zit in Almere (02072018)

Organisatie

Website

Aanbod> sport

Bijzonderheden

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Organisatie

Website

Aanbod> cursussen

Bijzonderheden

Ad Astra

Bij After Skool doen jongeren van 12 tot 18 jaar op een laagdrempelige manier hun sociale vaardigheden op.

Organisatie biedt ook:  wendbaar team, Basis GGZ, Onderwijs Zorg Arrangement, Doorstart!, Autisme de baas, brussencursus, neurofeedback, , vakantieactiviteiten (11012019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Stichting Groei

Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen.

Zie ook: Autisme in de klas, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding,Respijtzorg,Sensorische integratietherapie,Begeleiding voor thuiszitters (011018)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Organisatie

Website

Aanbod> overig

Bijzonderheden

ZORGKEUZE Midden-Holland

Zorgkeuze Midden-Holland is bedoeld voor inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen.

(09032019)

Groene Hart Ziekenhuis

Medisch psychologen in het Groene Hart Ziekenhuis bieden onderzoek en behandeling aan patiënten van alle leeftijden.

(03032019)

Groene Hart Ziekenhuis

Medisch psychologen in het Groene Hart Ziekenhuis bieden onderzoek en behandeling aan patiënten van alle leeftijden.

(03032019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Kwintes

Kwintes biedt ambulante specialistische begeleiding en ‘gewoon thuis begeleiding’ en diverse trainingen en voorlichting op maat.

(29042019)

Centrum voor Jeugd en Gezin Gouda

Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. 

Vanuit deze CJG is ontwikkeld> Hoe zit dat. info (22012019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Centrum voor Jeugd en Gezin Professionals Hollands Midden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, aanstaande ouders en jongeren (tot 23 jaar) terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Ook professionals zijn van harte welkom in het CJG. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en andere deskundigen op het gebied van jeugd samen. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp en coördinatie van zorg.

Vanuit deze CJG is ontwikkeld> Hoe zit dat. info   Op de site staan ook sociale kaarten en ‘cliëntroutes’. (22012019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Centrum Jeugd en Gezin Gouda

Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien.

CJG Gouda heeft ook website met informatie voor jongeren (09012019)

Hoe zit dat.info

Op deze site vind je antwoord op al je vragen over je lijf, vriendschap, relaties, loverboys, verliefd zijn, vrijen, tienermoeder, soa, roken, alcohol, drugs, CHB, school, dyslexie, ruzie, pesten, op jezelf wonen, werken, geld, HALT en meer.

 (09012019)

Impegno
Gezinsondersteuning (Jeugdhulp)

Zie ook Behandeling en diagnostiek, Gespecialiseerde Ambulante begeleiding / coaching. (29092018)

Stichting Groei
Autisme in de klas

Zie ook: Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters (011018)

Stichting Groei
Psychoeducatie

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Stichting Groei
Ouderbegeleiding

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie,  Respijtzorg, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Stichting Groei
Respijtzorg

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Stichting Groei
Begeleiding voor thuiszitters

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Sensorische integratietherapie. (011018)

Studiekring

Huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen.

(02072018)

Integrale Vroeghulp

Voor ouders / begeleiders die vragen en/of zorgen hebben over de ontwikkeling van een jong kind. Organisatie kan vragen beantwoorden en begeleiding beiden bij het vinden van de juiste hulp.

(02072018)

Mee Zuid-Holland Noord

Specialistenpool gedragsdeskundigen. Diagnostiek, consultatie, advies en informatie.

Naast de specialistenpool levert Mee Zuid-Holland Noord ook andere diensten aan professionals,  voor het aanbod, klik hier! (01032019)

Ad Astra

Is uw kind tijdelijk niet meer in staat om de reguliere lessen op school te volgen? Om te voorkomen dat dit tot (grotere) problemen leidt, is er het Onderwijs Zorg Arrangement.

Organisatie biedt ook:  wendbaar team, Basis GGZ, Doorstart!, Autisme de baas, brussencursus, neurofeedback, , vakantieactiviteiten, After Skool
(11012019)

Ad Astra

Zijn planning, organiseren en structuur een probleem waardoor uw dochter of zoon in de knoop komt? Ad Astra Begeleiding helpt uw kind deze zaken beter op te pakken.

Organisatie biedt ook:  wendbaar team, Basis GGZ, Onderwijs Zorg Arrangement, Autisme de baas, brussencursus, neurofeedback, , vakantieactiviteiten, After Skool
(11012019)

Ad Astra