MENSEN MET AUTISME ERVAREN PIJN IN HOGERE MATE

Een nieuwe studie onderzocht de pijnperceptie bij mensen met autisme en stelde vast dat zij pijn met een hogere intensiteit ervaren dan de algemene bevolking en zich minder goed aan de sensatie kunnen aanpassen. Deze bevinding staat haaks op de heersende opvatting dat mensen met autisme zogenaamd ‘onverschillig voor pijn’ zijn. De onderzoekers spraken de hoop uit dat de bevindingen van hun studie zullen leiden tot een meer aangepaste behandeling door medisch personeel, verzorgers en ouders van mensen met autisme, die de ervaring van pijn niet altijd op de gebruikelijke manier uiten.

Klik hier om verder te lezen!