Masterstudenten Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar interventies bij autisme

Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het vormen van hun eigen identiteit. Dat kan grote gevolgen hebben voor de rest van hun ontwikkeling, en in de ergste gevallen leiden tot depressieve klachten. Marieke Vorenholt (47 jaar), masterstudent klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en zeven medestudenten deden een kwalitatief onderzoek naar verschillende interventies die kunnen bijdragen aan de identiteitsontwikkeling van mensen met autisme. Van de zestien interventies die de studenten thematisch analyseerden, kwam Levensloopbegeleiding VAB als meest veelzijdige interventie naar voren. Marieke: “Het ontwikkelen van de identiteit kan helpen bij het omgaan met het autisme. Met levensloopbegeleiding kun je heel veel kanten op.”