Regel nu een onafhankelijk vangnet.

Steeds meer kinderen gaan niet naar school. De nodige ondersteuning ontbreekt. Onderwijs en gemeenten voldoen niet aan hun zorgplicht, verschuilen zich achter regels en financiën. Ouders staan buitenspel. Balans wil ondersteuning door onafhankelijke, inhoudelijke experts met beslissingsbevoegdheid. Wilt u dit ook? Teken dan de petitie Alle kinderen passend onderwijs en zorg voor een onafhankelijk vangnet