K-EET VERBETERT DE HULP VOOR KINDEREN EN JONGEREN MET EEN EETSTOORNIS

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke patiënten. Daarom heeft minister De Jonge K-EET opgericht, de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Binnen K-EET werken professionals en ervaringsdeskundigen samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen.