Jeugdwet is tot 23 jaar en niet tot 18

In een vorige publicatie zijn wij ingegaan op de mythe van de verlengde jeugdwet. Er bestaat namelijk binnen de overheid, en dan met name binnen de 344 gemeentes, de hardnekkige misvatting dat de Jeugdwet standaard tot 18 jaar zou gelden. Daarna zou er dan in bijzondere omstandigheden een verlenging van de Jeugdwet zou kunnen worden ingezet, maar in alle andere gevallen zou dan een andere wet, zoals bijvoorbeeld de Wmo, “voorliggend” zijn.

Klik hier om verder te lezen! (stuk van ScciaalWeb dd. 27 maart 2022)