HOLLAND RIJNLAND 0-18 JAAR (BOVEN) GEMIDDELD EN HOOGBEGAAFD

Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Liemeer, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Ter Aar, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) en Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas).en Zuidplas.

Organisatie

Website 

Aanbod> behandeling en diagnostiek

Bijzonderheden

Youz

Voor het aanbod van Youz, kijk bij de aangesloten organisaties.

(11022019)

Stichting Groei
Leren omgaan met (zwakke) executieve functies

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Sensorische integratietherapie, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Stichting Klimkoord

Voor het zeer brede aanbod van Stichting Klimkoord, kijk op de website!

(27022019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Luria

Luria is gespecialiseerd in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen.

(15012019)

Impegno

Behandeling en diagnostiek voor jongeren en kinderen (Jeugd-GGZ).

Zie ook Gespecialiseerde Ambulante begeleiding / coaching, Overig aanbod. (2909201)

Stichting Groei
Sensorische integratietherapie

Zie ook: Autisme in de klas, Contactgericht Spelen en Leren en Contactgericht Ondersteunen, Leren omgaan met (zwakke) executieve functies, Psychoeducatie, Ouderbegeleiding, Respijtzorg, Begeleiding voor thuiszitters. (011018)

Curium

Behandelt gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Aan een behandeling gaat onderzoek vooraf, waarbij het gezin standaard betrokken wordt. Omdat we verbonden zijn aan het (LUMC), hoort onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek ook tot haar taken. Meestal biedt Curium gezinnen ambulante hulp, soms is dagbehandeling of opname nodig. Voor crisissituaties is de wachtdienst dag en nacht bereikbaar. Voor kinderen in ziekenhuizen (LUMC), Jeugdzorg Plus en justitiële jeugdinrichtingen (Teylingereind) bieden ze consultatie ter plaatse.

(06022019)

Organisatie

Website 

Aanbod> klinische (dag)behandelgroepen

Bijzonderheden

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Inzowijs

Inzowijs biedt begeleiding thuis, op school en daarbuiten, trainingen, groepsbegeleiding en themadagen.

(05052019)

Curium

Behandelt gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Aan een behandeling gaat onderzoek vooraf, waarbij het gezin standaard betrokken wordt. Omdat we verbonden zijn aan het (LUMC), hoort onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek ook tot haar taken. Meestal biedt Curium gezinnen ambulante hulp, soms is dagbehandeling of opname nodig. Voor crisissituaties is de wachtdienst dag en nacht bereikbaar. Voor kinderen in ziekenhuizen (LUMC), Jeugdzorg Plus en justitiële jeugdinrichtingen (Teylingereind) bieden ze consultatie ter plaatse.

(06022019)

De Walnoot – Gemiga SVG

Kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die niet, of nog niet, toe zijn aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Zie ook logeervoorziening en naschoolse opvang. (25092018)

Stichting Klimkoord

Voor het zeer brede aanbod van Stichting Klimkoord, kijk op de website!

(27022019)

Stichting de Paradijsvogel

Centrum voor kinderen van 6 tot 17 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum en/of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De kinderen zijn welkom voor een of meerdere dagdelen. Ook een nachtje logeren, vakantie- of crisisopvang is mogelijk.

(29092018)

Stichting Zebra zorg
Dagopvang

(29092018)

Kleen4care

De begeleiding kan individueel of samen met leeftijdsgenoten plaatsvinden, zowel na schooltijd, in de weekenden (zondag uitgesloten),avonden en in de vakanties.

(29092018)

BinnensteBuitenTuin

De BinnensteBuitenTuin biedt zowel systeemtherapie, individuele begeleiding als dagbesteding.

(29092018)

Organisatie

BuurtzorgT

Website 

Aanbod> gesp. ambulante begeleiding / coaching

BuurtzorgT verleent zorg voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. We versterken de zelfredzaamheid van cliënten met vaak complexe psychiatrische problemen om zo deelname aan het maatschappelijk leven mogelijk te maken, opnames te voorkomen en vooral hoop te hervinden.

Bijzonderheden

(24122018)

Curium

Behandelt gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstige problemen hebben thuis, op school of met vriendjes. Aan een behandeling gaat onderzoek vooraf, waarbij het gezin standaard betrokken wordt. Omdat we verbonden zijn aan het (LUMC), hoort onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek ook tot haar taken. Meestal biedt Curium gezinnen ambulante hulp, soms is dagbehandeling of opname nodig. Voor crisissituaties is de wachtdienst dag en nacht bereikbaar. Voor kinderen in ziekenhuizen (LUMC), Jeugdzorg Plus en justitiële jeugdinrichtingen (Teylingereind) bieden ze consultatie ter plaatse.

(06022019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019)

Inzowijs

Inzowijs biedt begeleiding thuis, op school en daarbuiten, trainingen, groepsbegeleiding en themadagen.

(05052019)

Kwintes

Kwintes biedt ambulante specialistische begeleiding en ‘gewoon thuis begeleiding’ en diverse trainingen en voorlichting op maat.

(29042019)

Anneveld begeleiding

Begeleiding jongeren met een autistische diagnostiek.

(05052019)

AutiMaatjeNoordwijk

Ambulante levensbrede begeleiding.

(05052019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Inizo

Inizo biedt de ruimte voor diverse vormen van dagbesteding, onderwijs op maat in samenwerking met de Leo Kannerschool, tijdelijke opvang met verblijf, permanent verblijf en begeleiding bij zelfstandig wonen. Daarnaast biedt de organisatie (thuis en op school)advies bij gedragsproblematiek  en ouder- en gezinsbegeleiding.

(04052019)

Zorggroep Soeverein

Ambulante begeleiding

(01052019)

Impegno

Begeleiding voor kinderen en jeugdigen (Jeugdhulp)
Individuele ondersteuning voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zie ook Behandeling en diagnostiek, Overig aanbod. (29092018)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Auti-zorg
Ämbulante begeleiding

Werkt met methodiek “Geef mij de vijfKan ook hulp bieden bij herindicatie. (29092018)

Autisme Coach Duin en Bollenstreek.
Ambulante begeleiding aan huis

Zie ook: Ouderbegeleiding voor de ouders/ voogd Ondersteuning op school Training Brain blocks Training  Rots en Water Zelfstandigheidstraining. (29092018)

Zorg voor autisme
Gespecialiseerde begeleiding op maat

(02072018)

Filosofische praktijk Vol-ledig

Vol-ledig biedt (jong) volwassenen met een (boven) gemiddelde intelligentie begeleiding door middel van gesprek.

Interessant voor hoogbegaafden. (22102018)

Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek

Organisatie biedt individuele (school)begeleiding, ambulante begeleiding, WhatsApp-begeleiding en huiswerkbegeleiding. En organiseert activiteiten.

(05022019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

Met Wallie

Coaching op verschillende gebieden voor jongeren 12-24 jaar.

(10032019)

Aumazorg

Aumazorg is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis in leeftijd van 4 t/m 99 jaar in de regio’s Flevoland, Holland Rijnland en enkele aangrenzende gemeenten. Men biedt: begeleiding thuis, huiswerkbegeleiding, uitgaan met autisme, woonprojecten, robotica, logeeropvang.

(10032019)

Organisatie

Website 

Aanbod> gespecialiseerde begeleiding / coaching op locatie

Bijzonderheden

Stichting Klimkoord

Voor het zeer brede aanbod van Stichting Klimkoord, kijk op de website!

(27022019)

Anneveld begeleiding

Begeleiding jongeren met een autistische diagnostiek.

(05052019)

Inzowijs

Inzowijs biedt begeleiding thuis, op school en daarbuiten, trainingen, groepsbegeleiding en themadagen.

(05052019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Inizo

Inizo biedt de ruimte voor diverse vormen van dagbesteding, onderwijs op maat in samenwerking met de Leo Kannerschool, tijdelijke opvang met verblijf, permanent verblijf en begeleiding bij zelfstandig wonen. Daarnaast biedt de organisatie (thuis en op school)advies bij gedragsproblematiek  en ouder- en gezinsbegeleiding.

(04052019)

Boba Levensloopbegeleiding

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan. Boba biedt ook zorg bij diagnostiek en behandeling. En een onderdeel van Boba Autismegroep is Boba Sociaal. Voor een kort overzicht van het aanbod, klik hier!

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Met Wallie

Coaching op verschillende gebieden voor jongeren 12-24 jaar.

(10032019)

Ezelfluisteringen

Rots & Watertraining, Natuurcoaching en Mindfull Ezelwandeling.

(04022019)

Samen Wijzer Duin- en Bollenstreek

Organisatie biedt individuele (school)begeleiding, ambulante begeleiding, WhatsApp-begeleiding en huiswerkbegeleiding. En organiseert activiteiten.

(05022019)

GGZ Rivierduinen Autisme

Bij de informatie van de aangesloten organisatie, staat het complete aanbod. Klik hier!

(17012019)

BinnensteBuitenTuin

De BinnensteBuitenTuin biedt zowel systeemtherapie, individuele begeleiding als dagbesteding.

(29092018)

Organisatie

Website 

Aanbod> logeervoorziening

Bijzonderheden

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

Stichting Klimkoord

Voor het zeer brede aanbod van Stichting Klimkoord, kijk op de website!

(27022019)

Inizo

Inizo biedt de ruimte voor diverse vormen van dagbesteding, onderwijs op maat in samenwerking met de Leo Kannerschool, tijdelijke opvang met verblijf, permanent verblijf en begeleiding bij zelfstandig wonen. Daarnaast biedt de organisatie (thuis en op school)advies bij gedragsproblematiek  en ouder- en gezinsbegeleiding.

(04052019)

De Oogappelboom

Kleinschalige opvang van kinderen vanaf 4 jaar met ASS. Opvang voor een uur, een dag(deel), etmaal en weekend.

(04052019)

Aumazorg

Aumazorg is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis in leeftijd van 4 t/m 99 jaar in de regio’s Flevoland, Holland Rijnland en enkele aangrenzende gemeenten. Men biedt: begeleiding thuis, huiswerkbegeleiding, uitgaan met autisme, woonprojecten, robotica, logeeropvang.

(10032019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

De Walnoot – Gemiga SVG

Kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die niet, of nog niet, toe zijn aan een vorm van onderwijs. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.  Het kinderdagcentrum is het hele jaar, ook tijdens vakanties, geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.Tevens is er weekendopvang.

Zie ook naschoolse opvang en klinische (dag) Behandelgroepen (27092018)

Stichting de Paradijsvogel

Centrum voor kinderen van 6 tot 17 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum en/of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.De kinderen zijn welkom voor een of meerdere dagdelen. Ook een nachtje logeren, vakantie- of crisisopvang is mogelijk.

Zie ook Kliniksche (Dag)behandelgroepen. (29092018)

Kleen4care

De begeleiding kan individueel of samen met leeftijdsgenoten plaatsvinden, zowel na schooltijd, in de weekenden (zondag uitgesloten), avonden en in de vakanties.

(29092018)

123 Be Active

Weekendopvang op Center Parcs (Zandvoort en Zeewolde) Themaweekenden Zelfstandige weekenden voor jongeren van 16 jaar en ouder.

Organisatie biedt ook: Vakantieopvang op Center Parcs Vakantieopvang op bijzondere plekken als België (survival), Duitsland (sneeuw), Frankrijk (surfen en sneeuw) en Oostvoorne (tenten) Activiteiten in Suriname, Indonesië en Cambodja Thuisbegeleiding Organisatie zit in Almere. (02072018)

Organisatie

Website 

Aanbod> woonvoorziening

Bijzonderheden

Mee Woonwinkel

Mee woonwinkel biedt een overzicht van woonvoorzieningen en informatie over wat wonen met een beperking met zich meebrengt. Ook biedt men begeleiding bij het zoeken naar woonruimte.

(25092018)

Zorggroep Soeverein

Beschermd wonen met een intensieve vorm van begeleiding aan een groep mensen.

(01052019)

Inizo

Inizo biedt de ruimte voor diverse vormen van dagbesteding, onderwijs op maat in samenwerking met de Leo Kannerschool, tijdelijke opvang met verblijf, permanent verblijf en begeleiding bij zelfstandig wonen. Daarnaast biedt de organisatie (thuis en op school)advies bij gedragsproblematiek  en ouder- en gezinsbegeleiding.

(04052019)

Aumazorg

Aumazorg is een organisatie die zich richt op het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis in leeftijd van 4 t/m 99 jaar in de regio’s Flevoland, Holland Rijnland en enkele aangrenzende gemeenten. Men biedt: begeleiding thuis, huiswerkbegeleiding, uitgaan met autisme, woonprojecten, robotica, logeeropvang.

(10032019)

Het Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding aan ruim 700 cliënten, van alle leeftijden, met een verstandelijke en/of lichamelijke of gedragsmatige beperking. Dit gebeurt op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg.

(10032019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

Prodeba

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

(26022019)

Het Lichtpunt
Begeleiding thuis voor mensen die zelfstandig wonen

Organisatie biedt ook: VPT (Volledig Pakket Thuis) mensen ontvangen de zorg in hun eigen woning Begeleiding thuis voor mensen die zelfstandig wonen Steunpunt voor mensen die zelfstandig wonen. (0907201)

Organisatie

Website 

Aanbod> voorschoolse opvang, kinderopvang, naschoolse opvang

Bijzonderheden

Stichting Klimkoord

Voor het zeer brede aanbod van Stichting Klimkoord, kijk op de website!

(27022019)

Youz

Voor het brede aanbod van Youz, klik hier!

(06032019)

De Oogappelboom

Kleinschalige opvang van kinderen vanaf 4 jaar met ASS. Opvang voor een uur, een dag(deel), etmaal en weekend.

(04052019)

Mee Zuid-Holland Noord

Voor een overzicht van Mee Zuid-Holland Noord, kijk bij de aangesloten organisaties!

(27022019)

De Walnoot – Gemiga SVG

Naschoolse opvang. De Walnoot is een kinderdagcentrum voor kinderen van 0 tot 18 jaar die niet, of nog niet, toe zijn aan een vorm van onderwijs.Deze kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Zie ook logeervoorziening en klinische (dag) Behandelgroepen (27092018)

Kleen4care

De begeleiding kan individueel of samen met leeftijdsgenoten plaatsvinden, zowel na schooltijd, in de weekenden (zondag uitgesloten), avonden en in de vakantie.

(29092108)

Organisatie

Website 

Aanbod> onderwijs aanbod; 4

Bijzonderheden

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kannerschool, SO Oegstgeest

De SO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis van ongeveer 4 tot 13 jaar.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep LEO KANNER De Musketier, Zoetermeer.

Leo Kanner De Musketier is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Wij verzorgen onderwijs en onderwijszorg aan leerlingen met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische stoornissen in de basisschoolleeftijd.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kannerschool, VSO Oegstgeest

De VSO-afdeling van de Leo Kannerschool verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de praktijkgerichte leerroute of de basis/kaderberoepsgerichte leerroute volgen.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
Leo Kannercollege, VSO Leiden

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Wij bieden drie leerwegen aan: vmbo-tl, havo en vw0.

(06092018)

Leo Kanner Onderwijsgroep
P.C. Hooftcollege, VSO Leiderdorp

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen met internaliserende (naar binnen gerichte) problematiek (bv. angsten, autisme spectrumstoornissen) onderwijs in de vleugel 42d. In deze vleugel bieden we de MAVO aan. Leerlingen met externaliserende (op de omgeving gerichte) problematiek (bv. ADHD, oppositionele gedragsstoornis) volgen onderwijs in de vleugel 42a. In deze vleugel bieden  we de leerweg vmbo- t aan en de arbeidsgerichte leerweg, waarin leerlingen onderwijs krijgen op het niveau van vmbo basis. Aansluitend op de arbeidsgerichte leerweg bieden we de entree opleiding aan. Dit is een MBO niveau 1 opleiding.

(06092018)