Handreiking voor toegang beschermd wonen beschikbaar

De uitvoering en bijbehorende middelen voor beschermd wonen gaan stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Door deze veranderingen denken veel regio’s er over na om de toegang tot beschermd wonen op een andere manier in te richten. De ‘Handreiking toegang: van beschermd wonen naar beschermd thuis’ geeft inzicht in toegangsmodellen die gemeenten kunnen gebruiken bij de inrichting van de toegang tot beschermd wonen.

Klik hier om verder te lezen! (maart 2022)