Handreiking voor het herkennen van een ‘pro-ana coach’

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde een handreiking voor jeugdhulpverleners die werken met jongeren met eetproblemen. De handreiking helpt bij het signaleren van ‘pro-ana coaches’. Deze presenteren zich via sociale media als afvalcoach, maar zijn eigenlijk uit op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs seksueel misbruik van jongeren. Hoe ga je als professional om met zorgelijke signalen, en hoe ga je met jongeren in gesprek over hun online leven?

Handreiking-herkennen-pro-ana-coaches