Girfec

In 2006 werd in Schotland het gedachtegoed Getting it right for every child (GIRFEC) geïntroduceerd in de beleidsontwikkeling en in de dagelijkse praktijk van iedereen die werkt met en rond kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Schotland richt zich op een inclusieve samenleving. De ontwikkeling en de kansen van kinderen staan daarin centraal. Het gedachtegoed ondersteunt de Schotse inclusieve samenleving en is verankerd in wetgeving, in het onderwijs, in de gemeenschap en in de cultuur. Het gedachtegoed laat zich grafisch weergeven in een cirkel (the wheel of wellbeing): het GIRFEC model. Lees hier verder over de theorie!

En lees ook: Girfec voor Dummies. Artikel op ‘De Jeugdschermer

Meldpunt in balans

Meldpunt BalansBalans neemt zorgen van ouders en professionals over #girfec, #vtmeldingen en andere #dwangendrang serieus. Deze kunnen traumatiserend zijn met langdurige impact. Balans beraadt zich met anderen over acties en

Lees verder »

Kritische stukken over GIRFEC

Stuk van Harriet Duurvoort dat september 2019 in de Volkskrant is geplaatst. Dark hors Essay’s- Sven Snijer: GIRFEC – Jeugdzorg infiltreert het onderwijs deel 1 en deel 2 (september

Lees verder »