Geslacht, gender identiteit en leeftijd: Invloeden op verschillen in de gezondheidszorg voor vrouwen met autisme in Nederland

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat mensen met autisme onevenredig zwaar worden
getroffen door ongelijkheiden op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg (Krahn, Hammond
en Turner, 2006; Emerson et al., 2011). Bestaande literatuur heeft aangetoond dat er verschillen
bestaan tussen mannen en vrouwen met autisme met betrekking tot zowel hun diagnose, als hun
toegang tot, duur en succes van therapieën. Wat ontbreekt is onderzoek naar de mate waarin geslacht,
gender, en dynamieken met betrekking tot de ontwikkeling van genderidentiteit van personen met
autisme van invloed zijn op deze verschillen, en hoe laatstgenoemde variabelen kunnen samenhangen
met andere dynamieken.

Klik hier om verder te lezen!

Onderzoek stamt uit 2020. Inmiddels heeft de Academische Werkplaats Autisme in samenwerking met LUMC Curium een onderzoek uitgevoerd naar de barrières in zorg voor mensen met autisme. Dit onderzoek is zowel op mannen als vrouwen gericht. Het onderzoek wordt in 2022 afgerond.