Ervaringsdeskundige is vooral hoopverlener

De afgelopen decennia stond ervaringsdeskundigheid in de spotlights.
Een fenomeen dat, als je het op de keeper beschouwt, al ver in de
vorige eeuw teruggaat naar het bijeenbrengen van lotgenoten. Het
internet en het gebruik van sociale media maakt dat mensen met
vergelijkbare ervaringen elkaar steeds makkelijker vinden waardoor
een ander soort ervaringsdeskundigheid het licht gezien heeft. Het gaat
verder dan ‘lotgenotengroepen’ en heeft de afgelopen jaren in diverse
professionele status gekregen.

https://www.autismeoverijssel.nl/nieuws/ervaringsdeskundige-is-vooral-hoopverlener