Werkpad

Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperkingen en is gevestigd in Almere, Amsterdam, Deventer, Ermelo, Goes, Haren, Hoensbroek, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sint Michielsgestel, Velp, Zoetermeer en Zwolle. Werkpad heeft de kennis en creativiteit om samen op zoek te gaan naar passende, individuele oplossingen om duurzame arbeidsinzetbaarheid te bevorderen.

Voorzet

Voorzet richt zich reeds 20 jaar op de begeleiding van mensen met een communicatieve beperking. Dit zijn vooral mensen met een autisme spectrum stoornis.

Voorzet heeft de visie, dat ook mensen met een beperking de mogelijkheid behoren te hebben op een leven, waarin zij kunnen functioneren als een volwaardig persoon. Onze overtuiging is alle levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de ondersteuning staat de cliënt ten allen tijde centraal, de wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt.

Stichting Klimkoord

Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op ADHD en/of autismezorg. De naam Klimkoord brengt vele associaties met zich mee. Op een wiebelig koord heb je soms hulp nodig. Omhoog klimmen doe je via vele knopen en uitdagingen. Knopen en dus beperkingen kunnen zelfs heel behulpzaam zijn.

Stichting Jados

JADOS (Just A Different Operating System) is een stichting die het mogelijk maakt specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met autisme. JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende levensfases (o.a. adolescentiefase) de juiste dosis begeleiding is. Vanuit welbevinden ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, het vergroten van zelfredzaamheid en daarmee volledige participatie aan de samenleving. Om deze zorg te kunnen bieden is specialistische kennis nodig. JADOS heeft deze kennis en expertise en zet deze in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen.

Steunpunt Autisme

Leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS) komen voor in alle onderwijsvormen. Deze leerlingen verwerken informatie anders dan de leerlingen die geen stoornis in het autisme spectrum hebben. Daarom heeft de leerling met ASS een gepast onderwijsaanbod nodig.

's Heeren Loo & Advisium

Iedereen met een verstandelijke beperking kan terecht bij ’s Heeren Loo. We hebben ruime ervaring en expertise binnen alle leeftijdsgroepen. Daardoor hebben we voor iedereen een aanbod dat past. Of je nu jong of oud bent.

Prodeba

Prodeba biedt gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongvolwassenen (0-35 jaar) met een ontwikkelingsstoornis, psychiatrie en bijkomende problematiek. De gespecialiseerde zorg bestaat uit begeleiding, onderwijs-zorgcombinaties, diagnostiek en behandeling vanuit de specialistische GGZ, beschermd- en beschut wonen. 

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Middin

Middin helpt mensen met een beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Of je nu jong of ouder bent. We helpen in Zuid-Holland met wonen, werken, leren en leven. Bij mensen thuis, in onze woningen en op onze werklocaties. In Zuid-Holland kijken we met ruim 6.000 cliënten naar wat wél kan. Zo zoeken we altijd een passend antwoord op de vraag van de cliënt. Middin begeleidt en behandelt in de provincie Zuid-Holland veel cliënten met autisme. Van jong tot oud, met verschillende hulpvragen. We zorgen dat we altijd een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag.

MEE Zuid-Holland Noord

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE is specialist in het werken voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht. Hieronder vindt u alle diensten die zij kunnen bieden aan cliënten. Het aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente. Het kan dus zo zijn dat sommige diensten in uw gemeente (nog) niet worden aangeboden