Kompass

KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving. Naast individuele begeleiding biedt KompAss groepsbegeleiding binnen ons persoonlijk ontwikkelcentrum WorkAut en respijtzorg in de vorm van activiteiten en logeren. Klik hier  om op de infopagina van Kompass terecht te komen.

Ambulante begeleiding. Klik hier voor de website.

KompAss biedt gespecialiseerde één op één begeleiding. Iedere cliënt krijgt een individuele coach, die de hulpvraag mede begeleidt of juist de hulpvraag verduidelijkt indien deze nog niet zo duidelijk is.

KompAss heeft zich gespecialiseerd in levensloopbegeleiding (levensloopvisie) en biedt een leven lang, in alle levensfases en in al zijn facetten begeleiding. Het doel van de ambulante begeleiding is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Begeleiding is bij iedereen anders: soms is begeleiding nodig om een terugval te voorkomen of om een situatie stabiel te krijgen/houden. De ervaring leert dat mensen met autisme altijd ergens hulp of ondersteuning bij nodig hebben. KompAss biedt daarom maatwerk: begeleiding op maat betekent ook dat we op zoek gaan naar een begeleider (coach) die het beste past bij de cliënt, de omgeving en de specifieke behoeften.

WorkAut – Persoonlijk ontwikkelcentrum  Voor meer informatie klik hier!

WorkAut is het persoonlijk ontwikkelcentrum van KompAss. WorkAut is een veilige plek, speciaal voor mensen met autisme waar zij aan verschillende persoonlijke doelen kunnen werken met behulp van professionele specialistische begeleiding. Vanuit onze boerderij in Rotterdam Charlois bieden wij maatwerk omdat elk persoon uniek is en een unieke werkwijze nodig heeft. WorkAut is geopend van maandag tot en met vrijdag. Er is minimaal één coach op maximaal vier cliënten (deelnemers) aanwezig.

Respijtzorg Voor meer informatie klik hier! 

Naast de individuele begeleiding , worden er ook groepsactiviteiten georganiseerd door KompAss. Belangrijk binnen deze activiteiten is het ontlasten van het thuisfront en het sociale aspect.

De mogelijkheid tot tijdelijk verblijf wordt door KompAss ingevuld met logeerweekenden. Er zijn verschillende logeergroepen voor verschillende leeftijden. Bij het samenstellen van een groep wordt naast leeftijd, ook gekeken naar het functioneren van een persoon.

Contact

U kunt contact opnemen met ons via 010-7370404 of via info@kompass-info.nl.

's Heeren Loo & Advisium

Iedereen met een verstandelijke beperking kan terecht bij ’s Heeren Loo. We hebben ruime ervaring en expertise binnen alle leeftijdsgroepen. Daardoor hebben we voor iedereen een aanbod dat past. Of je nu jong of oud bent.

Het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ)

Het Expertiseteam Complexe Zorg (ECZ) bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die ondergebracht zijn bij Jeugdbescherming west en heeft als doel consult en advies te bieden bij zorgbehoeftebepaling, complexe zorgvragen en te bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar specialistische jeugdhulp. Het ECZ voorziet in één centraal aanspreekpunt voor alle jeugdzorgprofessionals in de keten. Het ECZ is gecontracteerd door de gemeenten en dus onafhankelijk en voor iedereen beschikbaar.

In de Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland bestaat er een expertiseteam!

Heuvelhof

Zorginstelling en zorgboerderij: Heuvelhof

Bij ons staat een persoonlijke en professionele aanpak centraal voor iedereen die het nodig heeft. Ons specialisme ligt bij mensen met een diagnose in het autismespectrum. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het behandelen van andere stoornissen, zoals ADHD, angststoornissen, hechtingsproblematiek en verstandelijke beperkingen. Iedereen die zorg nodig heeft, is welkom bij ons. Onze aanpak en begeleiding is uniek doordat wij een flexibel programma hebben waar we mee werken. Onze zorg wordt volledig opgebouwd rondom de behoeften van het individu. Wij ondersteunen ook de ouders bij alle vragen die ze hebben rondom hun kind. Dit kan gaan over de aanvraag van de zorg bij de gemeente tot de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast geven wij cursussen over autismespectrumstoornis (ASS) en aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) aan zowel mensen met als zonder de diagnose. Dus dit kunnen professionals zijn die meer willen weten over de diagnoses, de betrokkenen van een persoon met een diagnose of de persoon met een diagnose zelf.

Mocht het nodig zijn, geven wij ook coaching aan onze cliënten. Dit is erop gericht om meer in gespreksvorm te bespreken waar tegenaan gelopen wordt en te kijken wat ervoor nodig is om dit te verbeteren. Bij coaching werken we vaak in thema’s. Thema’s die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld angst of een negatief zelfbeeld. Onze coaching wordt geboden door een gediplomeerd psycholoog en ook hier stellen we doelen op en kijken we wat er nodig is om deze te behalen.

Werkpad

Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperkingen en is gevestigd in Almere, Amsterdam, Deventer, Ermelo, Goes, Haren, Hoensbroek, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sint Michielsgestel, Velp, Zoetermeer en Zwolle. Werkpad heeft de kennis en creativiteit om samen op zoek te gaan naar passende, individuele oplossingen om duurzame arbeidsinzetbaarheid te bevorderen.

Voorzet

Voorzet richt zich reeds 20 jaar op de begeleiding van mensen met een communicatieve beperking. Dit zijn vooral mensen met een autisme spectrum stoornis.

Voorzet heeft de visie, dat ook mensen met een beperking de mogelijkheid behoren te hebben op een leven, waarin zij kunnen functioneren als een volwaardig persoon. Onze overtuiging is alle levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de ondersteuning staat de cliënt ten allen tijde centraal, de wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt.

Stichting Klimkoord

Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op ADHD en/of autismezorg. De naam Klimkoord brengt vele associaties met zich mee. Op een wiebelig koord heb je soms hulp nodig. Omhoog klimmen doe je via vele knopen en uitdagingen. Knopen en dus beperkingen kunnen zelfs heel behulpzaam zijn.

Stichting Jados

JADOS (Just A Different Operating System) is een stichting die het mogelijk maakt specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met autisme. JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende levensfases (o.a. adolescentiefase) de juiste dosis begeleiding is. Vanuit welbevinden ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, het vergroten van zelfredzaamheid en daarmee volledige participatie aan de samenleving. Om deze zorg te kunnen bieden is specialistische kennis nodig. JADOS heeft deze kennis en expertise en zet deze in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen.

Steunpunt Autisme

Leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS) komen voor in alle onderwijsvormen. Deze leerlingen verwerken informatie anders dan de leerlingen die geen stoornis in het autisme spectrum hebben. Daarom heeft de leerling met ASS een gepast onderwijsaanbod nodig.

Nederlandse Vereniging voor Autisme

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.