Zorginstelling en zorgboerderij: Heuvelhof

Bij ons staat een persoonlijke en professionele aanpak centraal voor iedereen die het nodig heeft. Ons specialisme ligt bij mensen met een diagnose in het autismespectrum. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het behandelen van andere stoornissen, zoals ADHD, angststoornissen, hechtingsproblematiek en verstandelijke beperkingen. Iedereen die zorg nodig heeft, is welkom bij ons. Onze aanpak en begeleiding is uniek doordat wij een flexibel programma hebben waar we mee werken. Onze zorg wordt volledig opgebouwd rondom de behoeften van het individu. Wij ondersteunen ook de ouders bij alle vragen die ze hebben rondom hun kind. Dit kan gaan over de aanvraag van de zorg bij de gemeente tot de ontwikkeling van hun kind.

Daarnaast geven wij cursussen over autismespectrumstoornis (ASS) en aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) aan zowel mensen met als zonder de diagnose. Dus dit kunnen professionals zijn die meer willen weten over de diagnoses, de betrokkenen van een persoon met een diagnose of de persoon met een diagnose zelf.

Mocht het nodig zijn, geven wij ook coaching aan onze cliënten. Dit is erop gericht om meer in gespreksvorm te bespreken waar tegenaan gelopen wordt en te kijken wat ervoor nodig is om dit te verbeteren. Bij coaching werken we vaak in thema’s. Thema’s die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld angst of een negatief zelfbeeld. Onze coaching wordt geboden door een gediplomeerd psycholoog en ook hier stellen we doelen op en kijken we wat er nodig is om deze te behalen.