DEELNAME

De meerwaarde voor organisaties kan als volgt worden omschreven:

 • Verbinding aan een doel met maatschappelijke impact
 • Een directe bijdrage aan goede samenwerking in en tussen onderwijs, zorg (behandeling, begeleiding en ondersteuning) en gemeenten
 • Mogelijkheden om te leren van andere experts en versterken van de eigen initiatieven
 • Actualiteit; altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
 • Zichtbaarheid vergroten van je producten en diensten

De procedure is als volgt:

 • Bij verzoek tot deelname wordt er een (telefonisch) kennismakingsgesprek met de coördinator gepland. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de borging van kwaliteit, financiële verdeelsleutel en motivatie besproken. De financiële verdeelsleutel is bepaald op het aantal cliënten met autisme, het aantal FTE’s, omzet en naar regio. Zowel kleine als grote organisaties kunnen hierdoor deelnemen. Organisaties met een adviserende taak dragen financieel niet bij aan het netwerk.

Toelatingscriteria:

 • De aanbieder neemt actief deel aan de overlegvormen
 • De aanbieder betaalt de afgesproken bijdrage
 • De aanbieder is minimaal 2 jaar actief als aanbieder in de regio
 • De aanbieder heeft een kwaliteitssysteem
 • De aanbieder is een meerwaarde op het regionale aanbod.

Ben u geïnteresseerd om een keer vrijblijvend deel te nemen aan een netwerkoverleg? Neem dan contact op met de coördinator.