De impact van prikkelverwerking op de gezondheidsbeleving

Hebben mensen met autisme meer of minder gezondheidsklachten dan mensen zonder autisme, of is er geen verschil?
Zijn er specifieke klachten die vaker voorkomen bij mensen met autisme, en zo ja, welke dan? En waarom zouden we ons
überhaupt specifi ek bezighouden met de lichamelijke gezondheid van mensen met autisme, is dat nodig?

Klik hier om het stuk van het Nederlands Autisme Register te lezen!er te lezen!