Contactavonden voor ouders/verzorgers van mensen met autisme en/of ADHD

In een informele setting en onder het genot van een kopje koffie/ thee praten we over vragen die we hebben als ouders, verzorgers of betrokken volwassenen. Om mee te denken, tips uit te wisselen en een luisterend oor zijn voor elkaar. De invulling van deze avonden worden vormgegeven door een ervaringsdeskundige en een sociaal werker mantelzorgondersteuning. De eerste bijeenkomst op 19 januari zal in het teken staan van kennismaking en informatie over autisme en AD(H)D.

Klik hier voor meer informatie!