Bijscholingsdag 19 mei SENSORISCHE INTEGRATIE

Sensorische integratie

Sensorische integratie is het proces, waarbij we informatie uit ons lichaam en prikkels vanuit de buitenwereld opnemen en op elkaar afstemmen. De prikkels worden waargenomen door de zintuigen en doorgestuurd naar de hersenen. Je kan hierbij denken aan: zien, horen, tasten, smaak/reuk, evenwicht en signalen vanuit de spieren. De zintuigen werken 24 uur per dag.

De wijze waarop kinderen en volwassenen met ASS informatie verwerken is anders. Om hier kennis over te krijgen, heeft ons netwerk op advies van het CCE een bijscholingsdag over sensorische integratie gepland.

Bijscholingsdag 19 mei

Tijdens deze dag wordt uitgelegd wat de tot nu toe weten over de werking van de hersenen van autisten en worden verschillende visies besproken. De meest belangrijke zintuigen komen aan bod en er wordt uitgelegd wat onder- en overprikkeling is en hoe dat ook samen kan gaan. Ook gaan we in op hoe sensorische integratie kan uitwerken op zingeving, communicatie en interactie, centrale coherentie & executief functioneren, cognitief functioneren, emotioneel welbevinden. theory of mind, repetitief gedrag en specifieke interesses.

We doen het anders 

Naast de sprekers, zijn er- om te voorkomen dat het een abstract verhaal wordt- mensen met autisme die komen vertellen over hun zintuigelijke ervaringen. En jouw eigen zintuigen worden deze dag niet vergeten. Allerlei (on)geschreven regels worden tijdens deze dag, ietwat aan de kant geschoven. In aanvang wil ik je dan ook vriendelijk verzoeken te matigen met deo en parfum.

Programma:

9.00 Inloop & koffie

9.30 Welkom en de spelregels van de dag doornemen

9.35 Voordracht: Ijspegels, warmtebronnen en prikkels van binnenuit. -Ervaringen van onder meer Marian Bruijnzeels. 

9.45 Lezing Leonora Kuijpers: “Autismespectrumstoornissen ontleed”- (over hoe -anders- de hersenen van mensen met ASS werken)

10.45 Voordracht: “Ik zie ik zie, wat jij niet ziet”. -Ervaringen van onder meer Ivo Ketelaar. 

10.55 Pauze

11.15 Voordracht: “In spin de bocht gaat in” -Ervaringen van onder meer Marian Bruijnzeels. 

11.25 Lezing Janneke: “Zintuigen in beeld” (over de verschillende zintuigen die er zijn en over onder- en overprikkeling”)

12.25 Muziek intermezzo m.m.v. Margreet Maaijen.

12.35 Een verrassende lunch

13.20 Voordracht: “Van mmmm naar hatsjie”. -Ervaringen van onder meer Jacqueline Erkemeij.

13.30 Lezing Sabine van der Heijden: “Het effect en de gevaren en de kansen” (over het effect van sensorische integratie op de ervaringen, het denken en het handelen van mensen met autisme)

14.30 Voordracht: “Zacht en scherp of toch andersom?” Ervaringen van onder meer Jacqueline Erkemeij

14.40 Pauze

15.00 Voordracht “Oostindisch doof en krakende bliksemflitsen” Ervaringen van onder meer Geert Vis.

15.10 Lezing Manita Overweg: “En hoe nu verder” (over bewustwording, prikkelprofiel, interventie plan en hulpmiddelen en strategieën)

16.10  Afsluiting en borrel (waarbij je in de tijd teruggeschoten wordt)

Sprekers deze dag zijn:

  • Sabine van der Heiden: Opleider Boba Academie bij Boba Autismegroep
  • Janneke (beter bekend onder Iksimij): (ervarings)deskundige op gebied van Sensorische Integratie
  • Leonore Kuijpers: CCE consulent AVG n.p., lid Expertiseteam TSC en Gedrag. Met speciale interesse in de werking van hersenen. En ervaring in het werken met mensen die problemen ervaren met de werking van hun hersenen.
  • Manita Overweg: Autisme-specialist met onder meer focus op ASS in combi met  Life Organizing en kennis over de ‘vergeten’ zintuigen proprioceptie en interoceptie.  Tevens ontwikkelaar van het ‘Startkwartet’.

Ervaringsdeskundigen die de voordrachten gaan verzorgen zijn: Marian Bruijnzeels (van Ontdek Autisme), Ivo Ketelaar (coach binnen Voorzet en fotograaf), Geert Vis (van cabaret Prikkelvis) en Jacqueline Erkemeij (ervaringsdeskundige van Klimkoord). Dagvoorzitter is coördinator & ervaringsdeskundige Wilma van Galen

Accreditatie is  aangevraagd.

Voor degene die binnen een organisatie werkt die aangesloten is bij het netwerk, is de dag gratis.

Voor degene voor wie dit niet het geval is, bedragen de kosten sinds 1 mei 120,- euro.

Aanmelden kan hieronder. 14 mei is de laatste dag waarop je je kunt inschrijven.

Voor vragen, neem contact op met de coördinator.

Klik hieronder op de titel van het evenement om je in te schrijven.

Datum & Tijd Evenement
19 mei 2022
09:00 - 17:00
19 mei Bijscholing 'Sensorische integratie'
Julianakerk, Sassenheim