Onderzoek2019-06-12T07:40:08+02:00

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar onderzoek op het gebied van autisme en autisme gerelateerde onderwerpen.

VAB doet onderzoek naar autisme en inclusie (mei 2019)  Klik hier, om over het onderzoek te lezen!

Op naar een betere (onafhankelijke) cliëntondersteuning. Ontwikkelagenda 2018-2020 (februari 2019) Klik hier, om verder te lezen!

d’Arc (Autism & ADHD research center) is bezig met onderzoek naar autisme en veroudering. En naar autisme en psychoses. (januari 2019) Klik hier, voor meer informatie!

Minister komt met een actieplan rondom PGB.  (december 2018) Klik hier, om verder te lezen!

OPaZ is bezig met thuiszittersproblematiek en zal begin 2019 een rapportage hierover publiceren.  (december 2018). Klik hier, voor meer informatie. 

Half miljoen om mensen met autisme mee te laten tellen in de maatschappij (december 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben (november 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

Grootschalig onderzoek naar autisme, wonen en vrije tijd (oktober 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

‘Mensen met autisme vormen avant-garde op gendergebied’ (oktober 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

Proef: 450 gezinnen met gehandicapt kind krijgen hulpverlener (september 2018). Om het artikel te lezen, klik hier.

Bij ‘Vanuit Autisme Bekeken is er een pilot “gespecialiseerde levensloopbegeleiding”. Voor meer informatie, klik hier! (september 2018)

De impact van prikkelverwerking op de gezondheidsbeleving (najaar 2018). Om het artikel te lezen, klik hier!

MOVING-onderzoek: grootschalig onderzoek naar de ondersteuningsmethode STAP. STAP is een gestructureerde interventie die in Engeland speciaal voor docenten en onderwijsprofessionals is ontwikkeld om de overgang naar het middelbaar onderwijs te versoepelen (2018/2019). Voor meer informatie, klik hier!

Project van Jeugdhulp doen we samen: “Toegang tot jeugdhulp”. (2018/2019) Klik hier om over dit project te lezen!