AFSPRAKEN

De focus van het kennisnetwerk ligt bij kennisdeling. Waar het netwerk voor staat, is vastgelegd in het convenant autisme dat eens in de twee jaar wordt vastgesteld.  Klik hier, om het convenant voor 2019 en 2020 te bekijken. Daarnaast bepalen we jaarlijks een aantal doelen die we vastleggen in een jaarplan. De twee studiedagen die wij jaarlijks organiseren zijn onderdeel van het jaarplan. Klik hier, om het jaarplan voor 2019 te bekijken en om te zien wat we in 2018 gedaan hebben.