Autisme Netwerk

Zuid-Holland Noord & Midden-Holland

Voor hulpverleners
Voor mijzelf
Voor familie

Autisme en ons netwerk

Het AutismeNetwerk Zuid-Holland Noord en Midden Holland is een netwerk dat bestaat uit aangesloten organisaties, ervaringsdeskundigen & professionals die zich bezig houden met de vragen die kunnen ontstaan door autisme.

Ons hoofddoel is om verbinding te leggen tussen de verschillende professionals die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme. Door ervaringen uit te wisselen en kennis te delen, draagt ons netwerk een steentje bij aan participatie, emancipatie, betere zorg, onderwijs en overig aanbod voor mensen met autisme. Onze zijtak is het delen van kennis met (ouders/verzorgers, partners van) autisten.

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis waar inmiddels de nodige theorieën over zijn uitgewerkt. Als ervaringsdeskundig coördinator ben ik van mening dat autisme in essentie vrij eenvoudig is. Aan de ene kant speelt het letterlijke ‘waarnemen’, waarbij waargenomen informatie niet verwerkt wordt. Aan de andere kant speelt het gegeven dat iemand met autisme veel te veel waarneemt. Om deze wijze van waarnemen op te vangen, gebruiken autisten (bewust en onbewust) allerlei trucs om hetgeen gehoord, gezien, gevoeld (et cetera) wordt, zo mogelijk wel te verwerken of om niet overspoeld te worden door hetgeen waargenomen wordt.

De complexiteit voor onszelf, hulpverleners en familie zit in het feit dat het zich bij elke autist anders uit, en in het gegeven dat binnen één persoon het op verschillende momenten zich anders naar buiten komt.

Wilma van Galen

Agenda

24 september film Inside aut bij het Kijkhuis te Leiden
24 September 2023
Vrouwenkerksteeg 10, 2312 WS Leiden
28 september Voorzet congres ‘Autisme, het onzichtbare zichtbaar maken’
28 September 2023
Volgt
Voorzet congres op 28 september in Hoofddorp Het Onzichtbare Zichtbaar Maken
28 September 2023
C-Bèta Events te Hoofddorp

Vragen over autisme?

Heb je vragen over autisme of het aanbod in onze regio neem contact met ons op.